Svet-Stranek.cz
SC 80 Chomutov

O moderní gymnastice:Moderní gymnastika Chomutov

O moderní gymnastice

Moderní gymnastika spolu s baletní průpravou učí dívky správnému držení těla, koordinaci pohybů, rytmickému cítění a samozřejmě přispívá k lepší fyzické kondici. V České republice organizuje moderní gymnastiku občanské sdružení Český svaz moderní gymnastiky se sídlem v Praze. ČSMG je členem České unie sportu (ČUS), Mezinárodní gymnastické federace (FIG), Evropské gymnastické unie (UEG) a Českého olympijského výboru (ČOV). Hlavními úkoly svazu je propagovat moderní gymnastiku a prosazovat její zájmy, vytvářet podmínky pro činnost oddílů moderní gymnastiky a českou státní reprezentaci, organizovat a řídit přebornické a mistrovské soutěže a zajišťovat vzdělávání trenérek, rozhodčích a cvičitelek moderní gymnastiky.


V České republice je moderní gymnastika jednotlivkyň rozdělena podle náročnosti do tří kategorií, tzv. programů, a společné skladby jsou rozděleny do dvou kategorií, tzv. linií.


Základní program - ZP


- existuje pouze v rámci České republiky

- dělí se podle věku na 0. (nejmladší), I., II., III. a IV. (nejstarší) kategorii

- dvojboj povinných sestav (takové sestavy mají přesně předepsané pohyby a stejnou hudbu pro všechny závodnice v kategorii)

- tento program je určen začátečnicím v gymnastice a zpřístupňuje tento sport široké veřejnosti, protože neklade důraz na tělesné předpoklady cvičenky k moderní gymnastice


Kombinovaný program - KP


- existuje pouze v rámci České republiky

- dělí se podle věku na I. (nejmladší), II., III., IV. a nejstarší V. kategorii

- dvojboj povinné a volné sestavy, výjimkou je kategorie žen, která soutěží ve dvou volných sestavách

- předepsané náčiní pro kategorie KP je - švihadlo pro I. a II. kategorii (druhá sestava je bez náčiní), obruč a míč pro III. kategorii, stuha a kužele pro IV. kategorii, závodnice V. kategorie si mohou libovolně vybrat dvě z těchto náčiní


Volný program - VP


- neoficiálně se rozděluje na národní a mezinárodní větev

- v národní větvi se volný program rozděluje podle věku na kategorie kadetek mladších, kadetek starších a dorostenek - tyto kategorie existují pouze v rámci České republiky

- v mezinárodní větvi se volný program dělí podle věku na kategorie nadějí nejmladších, nadějí mladších, nadějí starších, juniorek a seniorek I. VT (první výkonnostní třída) a MT (mistrovská třída)

- trojboj volných sestav; kategorie juniorek a seniorek soutěží ve čtyřboji volných sestav, které se řídí mezinárodními pravidly a závodnice se tedy mohou účastnit zahraničních závodů


Linie B společných skladeb


- existuje pouze v rámci České republiky

- dělí se podle věku na 0. a I. kategorii, ve kterých smí startovat závodnice VP, a II., III., IV. a V. kategorii, ve kterých nesmí startovat závodnice VP

- skladbu může cvičit 4 - 6 členek

- 0. a I. kategorie cvičí bez náčiní, II. a III. kategorie si mohou vybrat libovolné náčiní či kombinaci náčiní, IV. kategorie má předepsané náčiní a V. kategorie má předepsanou kombinaci náčiní


Linie A společných skladeb


- dělí se podle věku na kategorie Naděje mladší, Naděje starší, Juniorky a Seniorky A a MT (mistrovská třída)

- v kategorii Naděje mladší může skladba být postavena pro 4 - 6 gymnastek, v ostatních kategoriích musí být skladbu cvičit 5 gymnastek

- kategorie Naděje mladší a starší si mohou vybrat libovolné náčiní, Juniorky mají předepsané náčiní, Seniorky MT mají předepsané náčiní pro jednu skladbu a kombinaci náčiní pro druhou skladbu, Seniorky A si vybírají jednu z těchto dvou skladeb


Soutěžní programy pro rok 2019 nadále upravuje ČSMG.

Dokument k soutěžím volného programu jednotlivkyň, linie A společných skladeb a dvojic/trojic naleznete zde.

Dokument k soutěžím základního a kombinovaného programu a linie B společných skladeb naleznete zde.